THỦ TỤC LY HÔN THUẬN TÌNH NHANH – LUẬT NQH VIỆT NAM

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi muốn làm thủ tục ly hôn nhanh chóng để đi nước
ngoài. Cả hai vợ chồng tôi đều đồng ý thỏa thuận và không tranh chấp
gì. Tôi muốn hỏi, 3 tháng nữa tôi đi nước ngoài thì có nhận được quyết
định không? Tôi xin cảm ơn!

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn của
Luật NQH Việt Nam. Với thắc mắc của bạn liên quan tới thời gian giải quyết ly
hôn thuận tình, chúng tôi tư vấn như sau:

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề ly hôn, vợ chồng bạn cần làm thủ tục theo quy định của
pháp luật về thủ tục giải quyết việc dân sự quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm
2015. Thủ tục đó bao gồm các bước cơ bản như sau:
Vợ chồng bạn nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh
án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.
Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2
Điều 362 của Bộ luật này thì Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung
trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thủ tục sửa đổi, bổ sung
đơn yêu cầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 193 của Bộ luật tố tụng
dân sự năm 2015.
Trường hợp người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì
Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn cảu vợ
chồng bạn.
Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc ly
hôn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí,
trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của
pháp luật về phí, lệ phí. Khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí
yêu cầu giải quyết việc dân sự, Tòa án thụ lý đơn yêu cầu giải quyết thuận tình ly
hôn đó.
Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn
yêu cầu, trừ trường hợp Bộ luật này có quy định khác. Kết thúc giai đoạn này,
Thẩm phán mở phiên họp giải quyết việc dân sự nếu có căn cứ.

Tòa án phải mở phiên họp để giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày,
kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp.
Như vậy, tổng hợp lại, thời gian thực hiện thủ tục thuận tình ly hôn là khoảng
từ 02 tháng đến 03 tháng. Bạn có thể đẩy nhanh tiến trình giải quyết thuận tình ly
hôn để có thể nhận được quyết định trong 03 tháng sắp tới.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thắc mắc của bạn liên quan tới
thời gian giải quyết thuận tình ly hôn. Mọi thắc mắc của bạn liên quan tới thời gian
giải quyết thuận tình ly hôn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài 19006588 qua Luật NQH Việt Nam để được
giải đáp.
Trân trọng!

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *