Mẹo bơi lội : Định hướng ngón tay

Định hướng ngón tay

mẹo bơi lội

 Khi bơi tay hoạt động như một mái chèo. Muốn bơi được nhanh, ít tốn sức, “mái chèo” quạt nước phải có lực, phải cương nhu đúng lúc, và quỹ tích chuyển động của “mái chèo” phải hợp lý. Clip trong bài sẽ giúp người học hiểu cần phải tạo lực cánh tay mạnh cỡ nào, tạo hướng bàn tay và ngón tay ra sao để hình thành “càng cua”, cũng như hướng của bàn tay khi quạt dưới nước.

 


Rõ ràng, mọi kỹ thuật bơi lội có thể tập trên cạn, thậm chí người ta còn nghĩ ra máy tập, mô phỏng các hoạt động bơi lội để tập luyện dễ dàng hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *