Luật bảo hiểm xã hội mới.

Câu hỏi

Tôi Chào luật sư. Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 8 năm 7 tháng. Tôi đã
lĩnh bảo hiểm 1 lần. Bây giờ tôi lại có công việc ổn định và muốn tiếp tục
đóng BHXH. Tôi có thể nộp lại số tiền tôi đã lĩnh rồi đóng tiếp để lấy số năm
công tác không? Xin cám ơn

Trả lời:

Nếu như người lao động đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không thể nộp
lại khoản tiền đó cho cơ quan bảo hiểm. Trường hợp này người lao động vẫn
có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội khi tham gia làm việc theo hợp đồng với
người sử dụng lao động khác. chi tiết về luật BHXH

Khi tham gia lao động và được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội,
người lao động sẽ được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, tiếp tục tính số năm tham
gia bảo hiểm để được hưởng các quyền lợi sau này.
Về cấp và quản lý sổ BHXH được quy định tại khoản 2 Điều 46 Quyết định
595/QĐ-BHXH như sau:
“2. Cấp lại sổ BHXH
2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất,  hỏng; gộp; thay đổi
số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh.
2.2. Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch; người đã
hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.
2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng hoặc đã giải quyết chế
độ BHXH có điều chỉnh quá trình đóng BHXH.”
Như vậy, theo quy định trên trường hợp người lao động đã hưởng bảo hiểm xã
hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng sẽ được cấp
lại bìa sổ bảo hiểm xã hội.
Về hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp này, căn cứ vào Phiếu
giao nhận hồ sơ số 625: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã
nộp trả cơ quan BHXH; bổ sung hổ sơ cấp sổ BHXH cho NLĐ kỳ trước; cấp
lại sổ BHXH cho NLĐ do đã nhận trợ cấp BHXH 01 lần bị thu hồi sẽ bao
gồm:
1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01
bản/người)
2. Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng (mẫu C15-TS, bản chính)
(nếu có). Trường hợp không có mẫu C15-TS thì kèm một trong các giấy tờ sau
(nếu có):
– Phiếu xác nhận thu hồi sổ BHXH (mẫu 01-XN/THS, bản chính)
– Quyết định hưởng trợ cấp BHXH 1 lần (bản sao)

Về nơi nộp hồ sơ: Người lao động nộp các giấy tờ trên cho đơn vị đang làm
việc.
Thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ
phía đơn vị mà bạn đang làm việc.
Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ
cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.
Như vậy, trường hợp này người lao động sẽ không được đóng lại số tiền bảo
hiểm xã hội đã nhận để được cộng vào thời gian tham gia bảo hiểm sắp tới. Để
được cấp lại sổ bảo hiểm, bạn phải nộp hồ sơ trên cho đơn vị đang làm việc.
Thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ là 10 ngày.

Mọi thắc mắc về luật BHXH tham khảo tại: https://luatnqh.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *