Kỹ thuật học bơi thở dưới nước và đạp nước

Kỹ thuật thở dưới nước và đạp nước khi bơi

Trong bơi lội thì kỹ thuật thở nước và đạp nước là hai kỹ thuật rất là quan trọng, quyết định là chúng ta bơi có tốt hay không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *